awbt group Philippines

Ang kasosyo ng awbt group sa Pilipinas: Asian Institute of Transnational Education (AITE).

Tony Esteban
Chairman - AITE

Tungkol sa amin:

Asian Institute for Transnational Education (AITE)

Ang Asian Institute for Transnational Education (AITE) ay dedikado na dalhin ang pinakamagandang edukasyong pandaigdig direkta sa mga indibiduwal at organisasyon sa Pilipinas at sa rehiyon ng ASEAN. Maraming mga makabagong teknolohiya ang nagbukas sa mundo para tuluyan nitong palakihin ang pandaigdigang kalakalan, palitan ng mga ideya, at mga pagkakataon para sa mga bagong kagiliran. Dahil dito, maraming matatagal nang tanggap na paradaym sa edukasyon ang nagbabago. Sa AITE kami ay nagsisikap na maghatid ng pinakamagandang mga kasanayan sa pag-aaral at pag-unlad para sa inyo.

Ang awbt Group ay isang kilalang pandaigdigan organisasyon na nakatuon sa pagbabagong ng mga negosyo at pagpapa-unlad ng tauhan na kasalukuyan at nagpapalakad sa Australia, ASEAN, Gitnang Asya at mga Gulf States.

Koponan ng Pilipinas: AITE
G/F Makati Stock Exchange Building, 6767 Ayala Avenu, Makati City, Philippines

 

Ang grupo ay may tatlong natatanging entidad:

1) Asia-wide Business Transformation Sdn. Bhd

Itinayo para magtuon sa negosyong pagkonsulta sa buong Asya para tulungan ang kanilang mga kliyente na mapabuti and pagiging epektibo at mahusay ng kanilang negosyo para sa mas higit nitong paglago  sa paraan ng pagdagdag ng kapasidad.

2) Australia-wide Business Training Pty Ltd

Ang Australia-wide Business Training ay dalubhasa sa pag-aaral at pag-unlad ng organisasyon, na nagpapalakad sa sektor ng Vocational

Training and Education, itinayo para magbigay ng komprehensibong saklaw sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unlad para sa aming mga kliyente. Ito ay isang Registered Training Organisation (RTO) na aprobado ng Australian Federal Government na magdala ng malawak na saklaw ng pambansang pinaniniwalaan na mga katangian.

3) awbt Malaysia Sdn. Bhd

Ang awbt Malaysia ay isang tagapamahagi (sa ilalim ng lisensya) ng mga interbensyong pagsasanay ng awbt Australia, sa kapwa mga programa ng Accredited and Short Course Business Skills.

Koponan ng Pilipinas: AITE

Pananaw ng Negosyo

Kinikilala bilang eksperto sa pagtulong sa mga negosyo na magpalago ng kapasidad at kakayahang pantao.

Layunin ng Negosyo

Ang aming pananaw ay nakakamit sa pagpapantay ng estratehiya ng pantaong pag-unlad n gaming mga kliyente sa kanilang estratehiya sa pagpapalago ng negosyo.

Layunin ng negosyo

 • Upang maging isang pang-matagalang partner pagbibigay ng epektibong gastos halaga para sa mga produkto ng pera at mga serbisyo.
 • Upang maunawaan ang aming mga kliyente ' negosyo upang magbigay ng mabisa at solid solusyon ng negosyo.
 • Upang i- kaalaman sa halaga para sa kapakinabangan ng aming kliyente.
 • Upang ipakita sa aming mga kliyente na ang mga tao na pag-unlad ay isang proseso sa halip na isang kaganapan.

 

 

Kaibuturang Pinahahalagahan ng Negosyo

INTEGRIDAD

Ang aming kultura ay naghahalaga sa paggalang, aninaw, at katapatan. Tinatrato naming ang aming mga tauhan kung papaano namin kami gustong itrato.

NAKASENTRO SA TAO

Ang aming mga tauhan ay mahalaga sa aming pagtagumpay. Hangarin naming na magbigay sa aming mga tauhan ng suporta na kailangan nila para makapagbigay ng namumukod na mga resulta.

CUSTOMER DRIVEN

Hangarin namin na magbigay ng halaga para sa aming mga customers habang nakasentro and lahat ng aming ginagawa sa gustong kalabasan ng customers.

PAGBABAGO

Ang pagbabago ay mahalaga sa pangmatagalan ng tagumpay ng negosyo. Kailangan tuloy-tuloy natin hinahamon ang “pamantayan” at hinihikayat ang mga proseso na naghahanap ng mga bagong paraan para maging mas mabisa.

KALIDAD

Tuloy-tuloy kaming nagsisikap na mapabuti ang kalidad ng karanasan ng aming mga customer sa pagsasakatuparan ng mga solusyon ng negosyo at pantaong pag-unlad.

Ang aming pakay ay makabuo ng matatag at pangmatagalang relasyon sa aming mga customer para sa benepisyo ng lahat.

PAGKAKAIBA

Ang aming mga tauhan ay kumakatawan sa sari-saring klase ng iba’t ibang kultura na nagpapahintulot sa amin para maintindihan ang sari-saring klase ng puwersa para sa iba’t ibang indibiduwal. Sinusuporta namin ang malikhain na pagiisip ng lahat ng miyembro ng koponan dahil ito ay tumutulong sa puwersa ng pagbabago para sa amin at sa aming mga kliyente.

Ang kalamangan ng awbt Group

sa awbt, makakakuha tayo ng mga resulta!

Sa awbt, binibigay namin ang mga gustong gusto ng mga customer imbes na panlahatang kasanayan na binibigay ng ibang mga negosyo.

Kung ano ang gustong gusto ng customer: Nakakahimok na Karanasan

Kung ano ang binibigay ng kakompetensya: Serbisyong Pangcustomer

Kung ano ang gustong gusto ng customer: Pokus sa Sarili

Kung ano ang binibigay ng kakompetensya: Pokus sa Produkto

Kung ano ang gustong gusto ng customer: Tugunang Katapatan

Kung ano ang binibigay ng kakompetensya: Walang katapusang Pag-aasam

Kung ano ang gustong gusto ng customer: Pagkita ng Kaibhan

Kung ano ang binibigay ng kakompetensya: Pagkakapareho

Kung ano ang gustong gusto ng customer: Koordinasyon

Kung ano ang binibigay ng kakompetensya: Pagkalito

Kung ano ang gustong gusto ng customer: Pagbabago

Kung ano ang binibigay ng kakompetensya: Kasalukuyang Katayuan

 

Gumaganang Pamumuno

Ito ay 3-bahagi, 5-yugto na kabuuang sistema na hinaharap ang mga mahalagan pagbabago, pagkabisa, produktibo, pagpapanatili, at kakayahang kumita ng negosyo sa pamamagitan ng paglago ng kakayahan ng kasanayan sa lugar pantrabaho.

Ang sistema ay binubuo ng:

 • Pagsusuri ng Negosyo
 • Dyagnostiko ng Negosyo
 • Modelo ng Nakatutok sa Pagbabago at Nakasentro sa Tao
 • Pamamahala ng Talento at Estratehiya ng Pagplano para sa Paghahalili
 • Sentro ng Kahusayan

Ang Sistema na “3 Bahagi 5 Yugto”

Pantauhang Pag-unlad

Ang kasama sa saklaw ng produkto na Pantauhang Pag-unlad ng grupo ay:

 • 13 pambansang kinikilala na Australian qualifications
 • Higit sa 80 na mga programang maikling kurso sa Kasanayan sa Negosyo
 • Pagtuturo at Pagsasanay

Ang pamamaraan ng grupo ay makinig sa pangangailangan ng kliyente at mabigyan ang kliyente ng kanilang kakailanganin, habang hinihikayat sila na bigyang halaga ang kanilang tauhan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kanilang kasanayang kakayahan.

Sa kakanyahan, isinasaalang-alang ng grupo ang kinakailangan na kalalabasan ng negosyo bago magpatuloy na bumuo ng mga pangunahin, sa tulong ng kliyente, na maghahatid ng kalalabasan ng negosyo at pagtulong sa pagpapataas ng kapasidad ng negosyo.

Nakakamit ito habang:

 • Naka-pokus sa pamamahala ng sarili, tao, at negosyo
 • Naka-pokus sa paghahatid ng kalalabasan ng negosyo
 • Naghahatid ng Return On Investment (ROI)
 • Pinapagana ang mga namamahala at propesyonal sa lahat ng antas para mas lalong mag-ambag at gumanap ng mas mahusay
 • Pinapagana ang kaagad na praktikal na aplikasyon ng mga natutunang kasanayan sa lugar ng trabaho
 • Tumutulong sa pagbuo ng mga kasanayan sa pamamahala at pamumuno na kailangan ng negosyo
 • Matugunan ang kaalaman at propesyonal na pangangailangan ng indibiduwal

Ang pakay ng mga maiikling kurso ng grupo sa programa ng Kasanayan sa Negosyo ay mabigyan ng kaagad na aplikasyon sa lugar ng trabaho, na maghahatid ng kalalabasan ng negosyo at pagbabalik ng puhunan para sa negosyo.

Ang mga programa ay nasasailalim sa balangkas ng kagalingan ng awbt na:

 • Pamamahala ng Sarili
 • Pamamahala ng Tao
 • Pamamahala ng Negosyo

Ang mga lugar na ito ay itinuturing na mahalaga para sa ikatatagumpay ng negosyo at pagpapabuti ng pagganap ng negosyo, kung saan nasasaklaw ang mga programa na inaalok sa ilalim ng bawat lugar.

Sa pagpapasadya at disenyo ng mga programang ito, isinasaalang-alang ng awbt na mahalagang maialok ang sari-saring paghahatid ng pamamaraan kapag dinidisenyo ang solusyon na may kaugnayan sa kliyente.

 

Pagbabagong-anyo ng Negosyo

Nakikipagtulungan kami sa lahat ng antas ng pamamahala para masigurado ang mga estratehiya ng organisasyon at ang mga pangunahin sa pagbabago ay nakatutok at natutupad sa buong negosyo.


Templates ng Negosyo

Pulso ng Negosyo

Pundasyong Pantao: A Human Resources Toolkit

Serbisyong Pangkonsulta

Tagapagbatid ng Pag-unlad ng Kagalingan

Pulso ng Negosyo

Ang Pulso ng Negosyo o Ang Business Pulse ay isang kasangkapan ng pagsusuri na ginagamit bilang bahagi ng kabuuang pamamaraan ng awbt sa estratehiya ng Human Capital at pagpapaunlad.

Ang pakay nito ay may dalawang bahagi;

Pagsusuri

Para matulungan ang organisasyon sa pagkilala, pagdisenyo, pagsasakatuparan, at pagsusuri ng estratehiya sa pagpapaunlad ng kanyang mga tauhan at magbigay ng mataas nag pagkakaintindi sa siyam na mahahalagang elemento sa pagtagumpay ng negosyo.

Pagbabala

Ang pagbabala ng negosyo ay nagbibigay ng nakatutok na plano para sa pagpapaunlad ng mga tauhan. Ang planong ito ay nagdudugtong ng siyam na mahahalagang elemento sa kakayahan ng pamamahala at pamumuno sa lahat ng antas ng negosyo upang mapalaki ng labis ang kalalabasan ng negosyo, pagpapanatili at pangmatagalang kakayahan kumita.

Mabilisang Pulso

Ang Mabilisang Pulso or Rapid Pulse ng awbt group ay isang libreng pagsisiyasat online na kumukuha sa mga elemento galling sa mas malaking pagsisiyasat ng dyagnostiko ng negosyo, ang ‘Business Pulse’ o ‘Pulso ng Negosyo’.

Maari po lamang na bisitahin ang www.awbtgroup.com para masagutan ang pagsisiyasat online. Ang Mabilisang Pulso ay nagbibigay kaagad ng pagsusuri base sa iyong mga sagot, na sinusundan ng mas malalim na pagsusuri at rekomendasyon na pinapadala sa email.

 

Kolehiyo ng Negosyo

Mga pinaniniwalaan na Australian qualifications na nagbibigay ng daan sa pag-aaral sa:

 • Negosyo
 • Prangkisiya
 • Pambungad na Pamamahala
 • Pamamahala ng Proyekto
 • Pagbebenta at Serbisyo
 • Pagsasanay at Pagsusuri

 

Modelo ng Nakatutok sa Pagbabago at Nakasentro sa Tao

Ang umaangkop na kapasidad ng kahit anong negosyo ay nakadepende sa kasanayan ng kanyang mga tauhan. Ang modelong ito ay tumutulong sa pagpapaunlad ng pamantayan ng negosyo na dinisenyo para magpaunlad, mag-udyok, at magbigay kapangyarihan sa tauhan bilang pundasyon sa mas matatag na pagganap ng negosyo. 

 

Pundasyong Pantao:

A Human Resource Toolkit

Ang Toolkit ng Pundasyong Pantao ay nagbibigay ng panloob na espesyalista sa HR na may komprehensibong pakete ng HR na maaring baguhin at ipasok sa umiiral na mga sistema at proseso ng kliyente. Kasama sa toolkit ang saklaw ng mga patakaran and pamamaraan, checklists at templates, mga gabay, manwal, punong manwal ng pagganap. Ito ay tumutulong sa Sistema ng Gumaganang Pamumuno at nakadisenyo para magbigay sa kliyente ng mga kasangkapan na kailangan para masuporta ang kanilang mga umiiral na tungkulin ng HR.

Sentro ng Kahusayan

Ang modelo ng Sentro ng Kahusayan sa pagpapaunlad ng pamumuno at pamamahala ay pinapagana ang negosyo na makapaghatdi ng sarili nitong mga programang pagpapaunlad na nakasentro sa negosyo at nakahanay sa paghatid ng kalalabasan ng negosyo.

 

Ang modelong ito ay gumagamit ng kombinasyon ng panloob na espesyalista na sinusuportahan ng mga propesyonal sa negosyo ng awbt.

 

Pagtuturo at Pagsasanay

Ang Pagtayo ng kapasidad ng negosyo ay isa nakadepende rin sa mga kakayahan ng mga namamahala at namumuno na maging mabisang tagapagturo at tagapagsanay ng mga empleyado. Nakikita ng awbt na ito ay mahalagang tungkulin ng mga namamahala ng tao at ipagpapatuloy na makipagtulungan sa mga kliyente nito na makapaggawa ng dalubhasang panloob na pagtuturo at pagsasanay sa pamamagitan ng:

 • Pagtuturo ng Ehekutibo
 • Pagtuturo ng Negosyo
 • Pagtuturo ng Grupo
 • Mga Programang Pagsasanay

Ang modelo ng pagtuturo at pagsasanay ng grupo at nagsusumikap na makapagpaunlad ng mga kasanayan ng mga kasalukuyan na empleyado sa pamamaraan ng nakabalangkas na pagtuturo na pinapatupad ng mga espesyalista ng awbt.

 

Mga Kasangkapang Pang-negosyo at Pantauhang Pag-unlad

Kapag ang negosyo at pantauhang pag-unlad ay nagtatagumpay, ang ibig sabihin ay mayroon itong nagagamit na sari-saring kasangkapan na nakakasuporta rito.

Ikaw ay Tagapamahala – Ano Ngayon?

Kasangkapan sa Panglalarawan

Kasangkapan sa Pagsusuri ng Sarili

Mga Kards para sa Kagalingan

Mga Plano para sa Pagpapaunlad ng Kasanayan sa Pamumuno

Mga Usapang Pagganap